Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Tereny inwestycyjne na obszarze powiatu mińskiego

Brak terenów inwestycyjnych, to w przekonaniu lokalnych samorządowców, jedna z poważniejszych barier  rozwoju przedsiębiorczości w regionie.
Czy zgadzają się Państwo z tą opinią?

Lokalny rynek pracy a bliskość Warszawy

W opinii niektórych samorządowców z terenu powiary, odpływ wykwalifikowanych kadr do Warszawy (lub nawet poza granice kraju) może stanowić pewien problem dla lokalnych przedsiębiorców i być barierą dla rozwoju lokalnych inicjatyw.
Czy zgadzają się Państwo, że jest to jeden z kluczowych problemów rozwoju lokalnej przedsiębiorczości?

Instytucje otoczenia biznesu

Z dostępnych danych wynika, iż w powiecie mińskim nie istnieje system Instytucji Otoczenia Biznesowego. Powiat Miński nie posiada inkubatora przedsiębiorczości, parku technologicznego czy centrum transferu technologii - tych najpopularniejszych narzędzi rozwoju biznesu. Powiat Miński nie posiada także rozwiązań alternatywnych mogących wspierać działanie lokalnych firm.
Jakich instytucji otoczenia biznesu, w Państwa przekonaniu najbardziej brakuje  w mińskim?

Koncentracja na inwestorach wewnętrznych czy zewnętrznych?

Czy w Państwa przekonaniu władze powiatu mińskiego powinny skoncentrować się na poszukiwaniu zewnętrznych inwestorów, w tym zagranicznych, czy też na tworzeniu warunków rozwojowych dla inwestorów wewnętrznych?

Portal turystyczny jako narzędzie budowania marketingu miejsca

Czy w Państwa przekonaniu istnieje potrzeba przygotowania profesjonalnego portalu, promującego walory turystyczne powiatu mińskiego w celu pobudzenia ruchu turystycznego?

Oferta turystyczna jako źródło rozwoju lokalnego rynku pracy

Zgodnie z wnioskami Globalnego Forum Dialogu zorganizowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) turystyka ma ogromny potencjał rozwoju nowych miejsc pracy ( obecnie w tym sektorze zatrudnionych jest już 8% wszystkich pracujących na świecie). Czy w Państwa przekonaniu powiat miński optymalnie wykorzystuje swoje potencjały w tym zakresie?

Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy

Na terenie powiatu mińskiego działają liczne organizacje pozarządowe. Czy Państwa zdaniem, powinno się włączyć je w działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy, w tym do aktywizacji osób bezrobotnych?

Dialog z przedsiębiorcami na rzecz rozwoju powiatowego rynku pracy

Dalsze działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy wymagają zbudowania porozumienia z działającymi na terenie powiatu przedsiębiorcami. Określenie ich potrzeb, oraz zrozumienie intencji, które zadecydowały o zlokalizowaniu swojej działalności w powiecie mińskim mogą pomóc w pozyskaniu nowych inwestorów oraz zapobiec utracie firm operujących w regionie.
Czy władze samorządowe powiatu w wystarczający sposób prowadzą dialog ze środowiskiem przedsiębiorców? Czy podejmują wspólne działania na rzecz rozwoju rynku pracy? Jakie działania można jeszcze zasugerować?

Jak wspierać już działające podmioty gospodarcze?

Zgodnie z dostępnymi statystykami pierwsze 3 lata prowadzenia działalności są kluczowe dla jej dalszego rozwoju i powodzenia. Firmy, które przetrwały powyżej 42 miesięcy uznawane są za dojrzałe, posiadające wypracowane modele działalności i mniej narażone na ryzyko upadłości.
Jak można, z udziałem władz samorządowych, przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom? Czy na terenie powiatu mińskiego należy wdrożyć programy przeciwdziałania upadłości firm?

Wsparcie władz samorządowych dla przedsiębiorczości

Interwencje na rzecz rozwoju podstaw przedsiębiorczych w regionie oraz podejmowania decyzji o rozpoczynaniu nowej działalności gospodarczej mogą być inspirowane przez samorząd powiatowy. Dzięki skutecznym aktywnościom może on ograniczyć lęk oraz wzmocnić osobistą motywację, a także rozwijać kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej m in. poprzez proponowanie wsparcia technicznego dla przedsiębiorców.
Jakie działania powinna podjąć administracja samorządowa, by zachęcić mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej na terenie powiatu?

Jak zwiększyć zatrudnienie w przedsiębiorstwach powiatu?

Z analizy wynika, że główną grupę przedsiębiorców w powiecie mińskim stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniające od 0 do 9 pracowników – aż 11 016 podmiotów na koniec 2014 roku. 139 przedsiębiorców przeszło do kolejnego etapu rozwoju zatrudniając ponad 10 pracowników, a trzech zyskało status średniego przedsiębiorstwa z liczbą pracowników powyżej 50 osób.
Jak sprawić, by małe firmy rozwijały się, a tym samym zwiększały zatrudnienie? Czy i jak może pomóc  w tym procesie administracja samorządowa?

Wsparcie przedsiębiorstw działających w powiecie mińskim

Wśród zarejestrowanych w powiecie podmiotów sektora prywatnego dominują osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą. Na dzień 31.10.2014 roku 11 070 osób prowadziło jednoosobową działalność gospodarczą, co stanowiło ponad 80% przedsiębiorców w powiecie i zaledwie niecałe 8 % populacji powiatu mińsko-mazowieckiego.
Czy powiat miński w wystarczający sposób wspiera działających w powiecie przedsiębiorców? Co jeszcze należałoby zrobić w tym zakresie?

Zasady konsultacji

Redakcja platformy konsultacyjnej projektu "Program rozwoju przedsiębiorczości dla powiatu mińskiego" nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane.

Rejestracja konta na platformie ułatwia i przyspiesza tworzenie komentarzy oraz oferuje:

  • możliwość formatowania wpisów,
  • możliwość dodawania zdjęć do komentarzy,
  • możliwość edycji własnych wpisów,
  • brak konieczności przepisywania kodu zabezpieczającego,
  • natychmiastową publikację komentarza.