Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Współpraca samorządu z organizacjami reprezentującymi środowiska gospodarcze w powiecie mińskim

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w powiecie mińskim jest realizowana głównie w obszarze promocji sportu oraz kultury a także w obszarze edukacji.
Czy Państwa zdaniem, więcej uwagi należałoby poświęcić współpracy z organizacjami reprezentującymi środowiska gospodarcze? Jeśli tak, dlaczego?

Zadania Lokalnej Rady Gospodarczej

Na terenie powiatu mińskiego powołano Lokalną Radę Gospodarczą. Jakie interesy lokalnych przedsiębiorców powinna ona zaprezentować administracji powiatowej w pierwszej kolejności? Jakie tematy w pierwszym rzędzie powinna podjąć?

Brak gotowości lub umiejętności korzystania z głosu doradczego (głosu biznesu) przez administrację powiatu

To według części mieszkańców powiatu jedna z głównych barier rozwoju przedsiębiorczości w powiecie.
Co należałoby zmienić, aby głos przedsiębiorców był bardziej słyszalny?

Plany zagospodarowania przestrzennego na terenie powiatu

Według przeprowadzonych analiz na terenie powiatu znajdują się zarówno gminy, których tereny są całkowicie objęte planami zagospodarowania przestrzennego jak i takie, które posiadają takie plany jedynie dla części lub nie mają ich uchwalonych wcale.
Samorządowcy wskazywali na bardzo dużą praco i czasochłonność procesu przygotowywania i uchwalania tego prawa. Wśród respondentów (mieszkańców powiatu)  również nie było zgodności co do potrzeby podejmowania takich wysiłków (i ponoszenia kosztów).
Czy w Państwa przekonaniu brak tych planów jest istotną barierą rozwoju przedsiębiorczości w powiecie?

Wiedza mieszkańców o organizacjach i aktywnościach samorządu wspierających przedsiębiorczość w powiecie

Wg. wyników badań realizowanych w powiecie mińskim, tylko niewielka część pracodawców oraz mieszkańców potrafiła wskazać organizacje lub konkretne działania samorządu służące wspieraniu przedsiębiorczości.
Jak Państwo myślą, jakie są przyczyny takiej sytuacji? Jak można ją  zmienić?

Korzyści ze współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami?

Wg. wyników badań prowadzonych w powiecie mińskim, lokalni przedsiębiorcy nie współpracują, ponieważ obawiają się konkurencji, jednocześnie nie dostrzegając potencjalnych korzyści z podejmowania współpracy.
Czym, w Państwa przekonaniu może skutkować taka postawa?

Brak współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami

Wg. badań przeprowadzonych na terenie powiatu mińskiego, niechęć do zrzeszania się i wzajemnej współpracy miedzy przedsiębiorcami wynika w znaczny stopniu z funkcjonowania głównie na lokalnym rynku. W takiej sytuacji wszyscy inni przedsiębiorcy działający w pokrewnych branżach są potencjalnymi konkurentami.
Czy zgadza się Pan/Pani z tą opinią? Czy warto podejmować działania na rzecz zmiany tego stanu rzeczy?

Sprawność administracji publicznej

Sprawność działania administracji publicznej uzależniona jest od aktywności władz i lokalnych społeczności, a także od rozwoju infrastruktury technicznej i nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych m.in. w obszarze e-komunikacji oraz e-usług.
Czy w tych zakresach należy coś zmienić/udoskonalić na terenie powiatu mińskiego?

Instytucje otoczenia biznesu w powiecie mińskim

Prowadzenie działalności gospodarczej w coraz większym stopniu wiąże się
z potrzebą korzystania z różnorodnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych.
Czy jest Pan/Pani zadowolona z dostępności i poziomu usług instytucji otoczenia biznesu na terenie powiatu mińskiego? Jakich usług/instytucji brakuje na terenie powiatu?

Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i innymi przedsiębiorstwami

W celu wspierania rozwoju polskiej gospodarki istnieje konieczność tworzenia powiązań i związków kooperacyjnych przedsiębiorców z przedsiębiorcami oraz przedsiębiorców z otoczeniem biznesu. Efekt synergii, jaki powstaje z nawiązania tej współpracy, pozwala na osiąganie rezultatów w generowaniu innowacji, nowych pomysłów i idei konkurencyjnych na rynku.
Czy w powiecie mińskim podejmowane są wystarczające działania na rzecz stymulowania tego rodzaju współpracy? Jeśli nie, co jeszcze powinno się zrobić w tym zakresie?

Informacje dla inwestorów

Budowanie relacji i właściwy (rzetelny) poziom informacji lokalnych jest podstawą rozwoju działań wspierających przedsiębiorczość i innowacje. Inwestorzy będą zainteresowani tymi gminami, które prowadzą skuteczną promocję, które są interakcyjne i których rozwój zależy nie tylko od finansowania zewnętrznego, ale także od posiadanych zasobów ludzkich.
Jakich informacji dla inwestorów brakuje Państwa zdaniem na stronach internetowych gmin powiatu mińskiego i starostwa powiatowego?

Lista barier rozwoju przedsiębiorczości

Poniżej znajdą Państwo listę barier rozwoju przedsiębiorczości. Prosimy o zaznaczenie tych, które Państwa zdaniem występują na terenie powiatu mińskiego:

 1. Brak planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. Brak wyraźnie nakreślonych udogodnień dla potencjalnych przedsiębiorców,
 3. Zbyt mało, w stosunku do zapotrzebowania, wydawanych pozwoleń na budowę,
 4. Brak źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw,
 5. Brak zainteresowania przedsiębiorców terenem powiatu mińskiego,
 6. Brak komunikacji pomiędzy administracją samorządową, a instytucjami wpierającymi biznes i samymi przedsiębiorcami,
 7. Rozbudowane procedury pozyskiwania najprostszych informacji (jawnych),
 8. Brak zintegrowanego pomysłu na promocję przedsiębiorczości,
 9. Brak współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
 10. Brak w powiecie/gminie działań innowacyjnych,
 11. Brak konsolidacji zasobów intelektualnych (centra przedsiębiorczości, klastry, inkubatory).

Zasady konsultacji

Redakcja platformy konsultacyjnej projektu "Program rozwoju przedsiębiorczości dla powiatu mińskiego" nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane.

Rejestracja konta na platformie ułatwia i przyspiesza tworzenie komentarzy oraz oferuje:

 • możliwość formatowania wpisów,
 • możliwość dodawania zdjęć do komentarzy,
 • możliwość edycji własnych wpisów,
 • brak konieczności przepisywania kodu zabezpieczającego,
 • natychmiastową publikację komentarza.