Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O projekcie

Projekt "Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim"

Uzasadnienie realizacji projektu

Rozwój przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem rozwoju jednostek terytorialnych. Władze lokalne coraz częściej poszukują metod stymulowania tego procesu. Działania w tym obszarze powinny być efektem przemyślanej polityki, uzgodnionej i wdrażanej we współpracy z interesariuszami, w szczególności podmiotami reprezentującymi lokalne środowiska gospodarcze. Wyrazem tego rodzaju polityki jest PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Działania przygotowawcze

 1. Identyfikacja i wzmocnienie infrastrukturalne oraz merytoryczne  (w zakresie zaangażowania się w proces przygotowania i wdrażania programu) organizacji reprezentujących lokalny biznes:
  • zakup sprzętu;
  • nabór kandydatów do grupy roboczej przygotowującej Program;
  • szkolenia, wizyta studyjna w Niemczech.
 2. Powołanie GRUPY ROBOCZEJ, odpowiedzialnej za opracowanie Programu (8 osób z organizacji + 8 osób z administracji)
 3. Przygotowanie do pracy członków grupy roboczej poprzez:
  • udział w warsztatach szkoleniowych;
  • udział w wizycie studyjnej do Niemiec.
 4. Powołanie LOKALNEJ RADY GOSPODARCZEJ, (12 przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących lokalny biznes) odpowiedzialnej za współpracę z samorządem powiatowym w zakresie przygotowania i wdrożenia Programu rozwoju przedsiębiorczości (również po zakończeniu realizacji projektu).
 5. Przygotowanie członków Lokalnej Rady Gospodarczej do pełnienia funkcji poprzez:
  • realizację szkoleń;
  • przygotowanie podręcznika.
 6. Zadania Lokalnej Rady Gospodarczej w projekcie:
  • udział, w charakterze respondentów, w badaniu Lokalnego Indeksu Współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi w powiecie mińskim (dwa pomiary);
  • trzy spotkania konsultacyjne, podczas których zostaną skonsultowane z Radą założenia Programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim.

Jak będzie powstawał program rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim?

 1. Badania i analizy dotyczące lokalnej gospodarki i rynku pracy.
 2. Przygotowanie kolejnych etapów Programu przez grupę roboczą (w ramach 8 paneli dyskusyjnych, moderowanych przez ekspertów).
 3. Konsultacje poszczególnych etapów programu
  Lokalną Radą Gospodarczą (3 spotkania) oraz mieszkańcami:
  • spotkania konsultacyjne w każdej z 13 gmin powiatu;
  • wykorzystanie internetowej platformy komunikacyjnej.
 4. Przyjęcie i zatwierdzenie programu przez Radę Powiatu.

Działania zamykające

 • Organizacja Mińskiego Dnia Przedsiębiorczości (impreza plenerowa podczas której zostanie zaprezentowany Program mieszkańcom i przedstawicielom innych mazowieckich samorządów).
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych w zakresie przygotowania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla innych samorządów w Polsce (na przykładzie projektu zrealizowanego w powiecie mińskim).

Metryczka projektu

 • Projekt Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2
 • Termin realizacji VIII 2014 – VI 2015
 • Realizatorzy:
  • Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
  • Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego (WUP w Warszawie)
  • Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim